terms & conditions apP

 

    APP  

HR
  Ručnici i kuhinjske krpe nisu uključeni u cijenu, pa ih je potrebno donijeti sa sobom
  Molimo goste da se po dolasku u toku dana jave na našu recepciju T.A. “Nitro”sa osobnim dokumentima, kako bi preuzeli ključeve i prijave
Otkazivanje (storno) : gost ima pravo pismeno otkazati rezervaciju pri čemu mi zadžavamo pravo na povrat nastalih troškova i to: pri otkazivanju od 30 do 60 dana od prvog rezerviranog dana 50% od depozita - akontacije , pri otkazivanju većem od 60 dana 100% od depozita - akontacije umanjenu za troškove rezervacije i bankovne troškove.
Iskazane cijene su informativne. U slučaju večih promjena monetarnog tečaja zadržavamo pravo promjene cijena. Plačanje se vrši po mjenjačkom tečaju na dan plačanja u Kunama

      ENG
Towels and kitchen towels are not included in the price, therefore must be brought with you
We kindly ask the guests to check in at our reception office with their passports at the T.A. “Nitro” on arrival day to pick up the keys and paperwork
Cancellation : 30 to 60 days from first rent day 50%, more than 60 days from first rent day 100% of the deposit reduced by the reservation fee and the transfer cost.
The prices listed are approximate. In case of consistent changes of the money exchange rates we reserve the right to modify them. The payment is made by the money exchange rates of the day of settlement in Kuna

SLO
Brisače in kuhinjske krpe niso vključene v ceno in jih zato morate prinesti s seboj
Ob prihodu se morajo gosti z osebnimi dokumenti zglasiti v poslovnici T.A. “Nitro”, kjer dobijo ključe in prijave
Odpovedi - storno: gost ima pravico pismeno odpovedati letovanje, v tem primeru ima “Nitro” pravico do povračila že nastalih stroškov in to: pri odpovedi od 30 do 60 dni pred začetkom najema 50%, in pri odpovedi več kod 60 dni 100% vplačenega predplačila - akontacije minus stroškov rezervacije in bančni stroški.
Cene so informativne. V slučaju večjih monetarnih sprememb, si zadržujemo pravico do sprememb. Plačanje se vrši po menjalniškem tečaju na dan plačanja v Kunah

IT
Gli asciugamani ed i canovacci non sono inclusi nel prezzo, bisogna portarli con se.
Al giorno dell`arrivo si pregano gli ospiti di rivolgersi presso la ricezzione “Nitro” per prelevare le chiavi
Nel caso di disdetta della prenotazione, ritorniamo l’acconto: dai 30 ai 60 giorni dal inizio affitto 50%, piu di 60 giorni 100% del acconto versato meno le spese di prenotamento e le commissioni e spese bancarie.
I prezzi indicati nei listini prezzo sono approssimativi. In caso di consistenti cambiamenti nel corso monetario ci riserviamo il diritto di modificarli. Il pagamento si effettua second il corso monetario in vigore al giorno del pagamento in Kune

GER
Tisch und toilettenwäsche sind mitzubringen
Bie Ankunft müssen sich die Gäste mit Reisedokumenten an der rezeption von “Nitro” melden
Stornogebühr: Stornierung: 30 bis 60 Tage von der ersten Miete Tag 50%, mehr als 60 Tage von der ersten Miete Tag 100% der Anzahlung von der Reservierungsgebühr reduziert und die Übertragung Kosten.
Die Preis sind unter Vorbehalt. Im falle grösserer monetärer Kursänderungen behalten wir das Recht einer Preisänderung. Die Bezahlung erfolgt am Ort laut gültigen € - Tages –Wechselkurs in Kuna